08 август 2011
Явлението "изчезващият град" е повсеместно в България. И започва да става невъзвратимо. Въпросът е какво ще остане след него...
Благодаря за интереса ти към моя блог.
Email адресът ти е: