13 март 2011
Никога не съм била в Португалия и не знам много за португалската кухня.
Но не бих имала нищо против да се срещна лично с тази леля на някой лисабонски пазар...
Благодаря за интереса ти към моя блог.
Email адресът ти е: